Het ambulante team van Stichting Mies rijdt meerdere dagen per week rond in de Zaanstreek. Er wordt bij de cliënten thuis individuele begeleiding geboden bij uiteenlopende zaken.

Te denken valt aan huishoudelijke taken, financiële taken, ondersteuning in het vinden van werk of een opleiding, ondersteuning bij het maken van afspraken van derden. Alle cliënten van Stichting Mies hebben een individueel zorgplan waar een mentor aan verbonden is. Samen met de cliënt wordt er gewerkt aan de doelen die in overleg met elkaar opgesteld zijn.

Voor meer informatie over ambulante begeleiding kan er gebeld worden met +31619852901. Indien u meteen al enthousiast bent, kunt u het aanmeldformulier op deze website invullen.